Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

Take Back Your Privacy

is een stichting die opkomt voor het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Meedoen aan de TikTok zaak

De TikTok-zaak

Stichting Take Back Your Privacy is met de steun van de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok begonnen.

Over de TikTok-zaak

Anderen moeten uw privacyrechten respecteren. Helaas worden deze rechten nog steeds op grote schaal geschonden.

Stichting Take Back Your Privacy komt daarom voor uw belangen op. Dat doen wij door publiekelijk aandacht te vragen voor privacyschendingen. Bovendien starten en steunen wij procedures tegen partijen die inbreuk maken op uw rechten. Wij zorgen ervoor dat onrechtmatig handelen stopt, en dat u een schadevergoeding ontvangt voor de door u geleden schade.

Privacy News
Big Tech: Gatekeeping the Digital Markets
TikTok erkent data van Europese gebruikers op te slaan buiten Europa
Interactieve sessie met alumni Stichting IMC Weekendschool