Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

Wat is er aan de hand?

TikTok schendt de privacy- en consumentenrechten van de gebruikers van de TikTok-app, in het bijzonder de rechten van Nederlandse kinderen.

TikTok doet alsof kinderen gratis gebruik kunnen maken van de TikTok-app. Maar het gebruik is helemaal niet gratis. TikTok maakt van de gebruiker het product. TikTok incasseert jaarlijks miljarden winst door advertentieverkoop. Die advertenties kan TikTok verkopen door de persoonsgegevens van de kinderen te gebruiken die zij in strijd met de wet verzamelt. Gebruikers van TikTok worden onvoldoende, onduidelijk en onjuist geïnformeerd over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Bovendien verzamelt TikTok veel meer gegevens dan nodig is, zonder een geldige grondslag.

TikTok schendt op veel verschillende manieren de wet. Het onrechtmatig handelen van TikTok is in drie categorieën samen te vatten.

Ten eerste verwerkt TikTok op grote schaal persoonsgegevens van kinderen. Daar moet TikTok een in de wet genoemde, gerechtvaardigde reden voor hebben. Die heeft TikTok niet. TikTok heeft bovendien geen goed systeem om te controleren hoe oud gebruikers zijn, en of kinderen toestemming hebben van hun ouders wanneer dat nodig is volgens de wet.

Ten tweede geeft TikTok veel te slechte informatie over de privacy- en consumentenrechten van de kinderen. Daarom zijn de kinderen er niet van op de hoogte dat hun privacy- en consumentenrechten worden geschonden. Zij kunnen daardoor ook geen gebruik maken van hun rechten.

Ten derde stelt TikTok kinderen bloot aan een schadelijke situatie. De app kampt met beveiligingsproblemen, persoonsgegevens worden naar landen als China gestuurd en ook laat de app kinderen schadelijke video’s en sluikreclame zien.

 

Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond vinden dit onacceptabel.

Daarom is Stichting Take Back Your Privacy een rechtszaak tegen TikTok gestart, met ondersteuning van de Consumentenbond. Zij eisen drie dingen.

Ten eerste moeten de kinderen een schadevergoeding ontvangen. Stichting Take Back Your Privacy vordert een vergoeding van in elk geval 2 miljard euro die verdeeld moet worden onder de kinderen die slachtoffer zijn geworden. Daarbovenop moet TikTok ook de winst die zij heeft gemaakt via haar onrechtmatig handelen uitbetalen aan de kinderen in de vorm van een schadevergoeding.

Ten tweede moet TikTok onmiddellijk stoppen met het onrechtmatig handelen. TikTok moet daarom onder meer: stoppen met het sturen van de persoonsgegevens van kinderen naar landen buiten de EU, de TikTok App goed beveiligen, privacyvriendelijke instellingen standaard aanzetten voor kinderen, de leeftijd van gebruikers controleren, en veel minder persoonsgegevens van kinderen verzamelen.

Ten derde moet TikTok alle persoonsgegevens die onrechtmatig zijn gekaapt vernietigen.

Stichting Take Back Your Privacy heeft een expert op het gebied van collectieve acties ingeschakeld, het advocatenkantoor Scott+Scott, om de actie in de rechtbank uit te vechten. Sluit je aan bij de actie, want hoe meer steun hoe beter!

Meedoen