Dev Site: In Progress

In het nieuws

4 april 2023

De Britse privacywaakhond, de Information Commissioner’s Office (ICO), heeft TikTok een boete van 12,7 miljoen pond opgelegd wegens het misbruiken van de persoonsgegevens van kinderen. ICO baseert de boete op verschillende schendingen van het Britse privacyrecht: 

  • Ten eerste gebruiken meer dan één miljoen Britse kinderen TikTok terwijl zij nog niet 13 jaar zijn. Dit is in strijd met TikToks eigen voorwaarden. 
  • Daarnaast verwerkt TikTok de persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar zonder dat de ouders van deze kinderen daarvoor aan TikTok toestemming hebben gegeven (wat wel is vereist).
  • TikTok heeft onvoldoende gecheckt wie er allemaal gebruikmaken van TikTok en niet genoeg actie ondernomen om kinderen onder de 13 jaar te verwijderen van het platform. 
  • Ook heeft TikTok nagelaten om gebruikers op een gemakkelijk te begrijpen manier adequate informatie te verstrekken over de wijze waarop hun gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.
  • TikTok heeft niet kunnen waarborgen dat de persoonsgegevens van haar Britse gebruikers rechtmatig, eerlijk en transparant werden verwerkt.

De schendingen waarop ICO haar boete baseert, zijn eerder ook door Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) gesignaleerd. Deze aanklachten maken onderdeel uit van de collectieve actie die TBYP, met steun van de Consumentenbond, namens de kinderen in Nederland tegen TikTok heeft aangespannen. Het is een positieve ontwikkeling dat deze privacyschendingen nu door ICO zijn vastgesteld en beboet. 

Aanmelden voor de collectieve actie van TBYP tegen TikTok kan nog steeds via deze link