Site Reflow Updates still in progress, please check back closer to launch

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

Algemeen FAQs

Wat is de Stichting Take Back Your Privacy?  

Stichting Take Back Your Privacy is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bescherming van privacy. Dit doen wij onder meer door rechtszaken te starten tegen partijen die de privacy van grote groepen mensen in Nederland schenden, te onderhandelen met deze daders en het publiek te informeren over privacyrechten en privacyschendingen.

Scott+Scott Attorneys at Law LLP is de advocaat van Stichting Take Back Your Privacy in de TikTok-actie.

Hier kunt u meer over Stichting Take Back Your Privacy lezen.

Hebben jullie een privacyverklaring?

Ja, die kunt u hier vinden. Wij vinden het uiteraard belangrijk om netjes met uw persoonsgegevens om te gaan. Voor onze werkzaamheden is het nodig om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of contact met ons opneemt.

Wanneer u als participant meedoet met de collectieve actie tegen TikTok geldt een aparte privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

Hoe kom ik met jullie in contact?

U kunt een email sturen naar info@stichtingtakebackyourprivacy.nl. Wij reageren zo spoedig als mogelijk is.

Over de TikTok-zaak

Wat doet TikTok fout?

TikTok schendt de privacyrechten van de gebruikers van de TikTok-app, in het bijzonder de rechten van minderjarige gebruikers.

TikTok doet alsof u gratis gebruik kunt maken van de TikTok-app. Maar het gebruik is helemaal niet gratis. TikTok maakt van ‘de gebruiker’ het product. TikTok maakt namelijk jaarlijks honderden miljoenen winst door advertentieverkoop. Om die advertenties te verkopen, gebruikt TikTok de privégegevens van jou (of jouw kinderen). De TikTok gebruikers worden hierover niet voldoende geïnformeerd, en hebben hiervoor geen toestemming gegeven. Bovendien verzamelt TikTok veel meer gegevens dan eigenlijk nodig is, zonder een geldige reden om dat te doen.

Het is extra erg dat TikTok haar onrechtmatig handelen mede richt op kinderen. De TikTok-app is heel populair onder juist deze heel kwetsbare groep mensen.

TikTok schendt in ieder geval de volgende regels:

 • Volgens de Europese privacyregels moet een app privacyvriendelijk zijn. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat er zo min mogelijk privéinformatie verzameld moet worden. TikTok verzamelt juist onnodig ontzettend veel informatie.
 • Volgens de Europese privacyregels moet TikTok een goede reden hebben om privéinformatie van gebruikers te verzamelen. Wat een goede reden kan zijn, dat staat in de wet. TikTok verzamelt wel gegevens, maar heeft daarvoor niet een goede reden.
 • TikTok moet duidelijk uitleggen welke privéinformatie zij verzamelt en wat zij daarmee doet. Deze uitleg geeft TikTok niet. Het is daardoor volstrekt onduidelijk wat er met de privégegevens wordt gedaan. Daarnaast is de Privacy Policy, waarin TikTok zou moeten uitleggen wat zij doet, zeer onduidelijk – zeker voor kinderen.
 • TikTok’s applicatie heeft verschillende beveiligingsrisico’s, en TikTok stuurt de privégegevens ook naar landen buiten de EU, waar deze persoonlijke gegevens veel minder veilig zijn en in de verkeerde handen kunnen vallen.
 • TikTok schendt de cookiewet door cookies te plaatsen zonder gebruikers hierover te informeren en hier toestemming voor te vragen.
 • Ook schendt TikTok de consumentenrechten van de kinderen. Ook hier geeft TikTok onduidelijke en onvolledige informatie. Bovendien maakt TikTok zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken, onder meer door (i) gebruik te maken van misleidende reclame; (ii) ten onrechte te doen alsof TikTok gratis is (terwijl je eigenlijk met je persoonsgegevens betaalt), en (iii) kinderen aan te zetten om digitale munten te kopen. TikTok probeert verder onredelijk, ongeldige voorwaarden af te spreken met de kinderen, zo zegt TikTok in de voorwaarden dat zij het recht heeft om (i) eenzijdig tegoeden van kinderen te ontnemen en prijzen te verhogen; (ii) kinderen te verplichten schade aan derden te vergoeden; (iii) alle door de kinderen gemaakte video’s onbeperkt en voor eeuwig zelf te gebruiken, en ga zo maar door. Deze voorwaarden zijn niet geldig, want TikTok mag deze voorwaarden niet afspreken met de kinderen.

Wilt u meer lezen over de zaak, dan kan dat hier. Daar kunt u ook lezen hoe u mee kunt doen met de zaak.

Hoe gaat Stichting Take Back Your Privacy ervoor zorgen dat de overtredingen van TikTok stoppen?

Stichting Take Back Your Privacy vindt dit onacceptabel. Zij voert daarom met ondersteuning van de Consumentenbond actie tegen TikTok. Wij willen dat het bedrijf stopt met het onrechtmatig handelen en dat de slachtoffers een financiële compensatie ontvangen. De gegevens die TikTok heeft van minderjarige gebruikers, die moet zij verwijderen, en zij moet een goed systeem invoeren om de leeftijd van gebruikers te controleren. Stichting Take Back Your Privacy zal eerst aan TikTok vragen of zij dit vrijwillig wil doen. Als TikTok dit niet wil, dan stapt de Stichting namens alle kinderen in Nederland naar de rechter, in een zogenoemde collectieve actie procedure (WAMCA actie).

Heb ik recht op schadevergoeding?

Ja. Wanneer een bedrijf inbreuk maakt op uw privacy, of bijvoorbeeld zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken of andere schendingen van uw consumentenrechten, dan heeft de benadeelde recht op een vergoeding.

In de TikTok-actie zal Stichting Take Back Your Privacy een schadevergoeding vorderen namens (oud)gebruikers van de TikTok-app, die gebruik hebben gemaakt van de TikTok-app terwijl zij onder de 18 waren.

Wilt u de TikTok-actie zich aanmelden als een van de slachtoffers van het gedrag van TikTok? Dat kan via deze link.

Wie kan er met de zaak meedoen?

U kunt zich aansluiten als participant als u of uw kind:

 • TikTok of Musical.ly na 25 mei 2018 heeft gebruikt;
 • 17 jaar of jonger was toen TikTok of Musical.ly werd gebruikt; en
 • in Nederland woont.

In de TikTok-actie zal de Stichting Take Back Your Privacy namelijk een zaak instellen namens alle minderjarige Nederlandse TikTok-gebruikers. Waarom juist deze groep? Deze groep is extra kwetsbaar voor de onrechtmatige praktijken van TikTok.

Bent u ouder of voogd van een kind dat 17 of jonger was toen die TikTok gebruikte? Of gebruikte u zelf TikTok toen u nog 17 of jonger was, en bent u inmiddels meerderjarig? Of ben je onder de 18, maar wil je wel je steun betuigen aan de actie? Dan kunt u hier meedoen.

Hoe kan ik meedoen?

Stichting Take Back Your Privacy gaat schadevergoeding vorderen voor personen die:

 • TikTok of Musical.ly na 25 mei 2018 hebben gebruikt;
 • 17 jaar of jonger waren toen TikTok of Musical.ly werd gebruikt; en
 • in Nederland wonen.

Voldoet u of uw kind hieraan? U kunt zichzelf als participant opgeven als u nu 18 bent. Als ouder of voogd kunt u uw minderjarige kinderen opgeven. Als je nog minderjarig bent, moeten je ouders je opgeven, maar kan je wel je steun betuigen.  Dat kan via deze link.

Wat kost het om mee te doen?

Het kost niets, want er is sprake van no cure no pay.

Dit is een bewuste keuze van Stichting Take Back Your Privacy. Wij willen niet dat de slachtoffers van TikTok geld moeten betalen om hun recht te halen. In plaats daarvan geldt een no cure, no pay afspraak.

BPGL Funding I Limited, gevestigd te Jersey, is de financier van de TikTok-actie. De financier zorgt ervoor dat de zaak gedaan kan worden op basis van no cure, no pay. Dat wil zeggen dat de financier alleen iets krijgt wanneer de TikTok-actie slaagt. Als een vergoeding wordt toegewezen, dan heeft de financier recht op 22% van de opbrengst, en een compensatie van de kosten die zijn gemaakt voor de TikTok-actie, waarbij geldt dat financier nooit meer dan 25% kan krijgen van de totale opbrengst. Kortom, u loopt geen financieel risico indien de zaak onverwacht toch niet goed afloopt. Dan hoeft u immers niets te betalen.

Stichting Take Back Your Privacy is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. U hoeft ons niets te betalen.

Waarom werkt Stichting Take Back Your Privacy samen met de Consumentenbond in de TikTok-actie?

Stichting Take Back Your Privacy heeft expertise en kennis op het gebied van privacyrecht, belangenbehartiging en collectieve acties. De Stichting gelooft echter dat je samen sterker bent dan alleen.

De Consumentenbond maakt zich al sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw hard voor alle consumenten in Nederland. De gebruikers van TikTok zijn ook consumenten, en de Consumentenbond is net als Stichting Take Back Your Privacy het niet eens met het onrechtmatig gedrag van TikTok.

Wij kunnen ons beiden richten op onze expertise, beiden gesteund door de advocaat van de Stichting, Scott+Scott Attorneys at Law LLP

Wilt u de TikTok-actie steunen? Dat kan hier.

Maakt het uit of ik al bij een andere stichting ben aangesloten?

Ja. U kunt niet met de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy meedoen als u zich al heeft aangemeld bij een andere stichting. U kunt wel uw deelname bij de andere stichting beëindigen. Daarna kunt u zich bij de Consumentenbond en Stichting Take Back Your Privacy aanmelden. Dat kan hier.

Kan ik mijn deelname beëindigen?

Ja. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragen@claimservice.nl. Wij vragen u om “Opzeggen Overeenkomst” in het onderwerp op te nemen.

Je zult als participant (en dus als deelnemer) wel nog steeds de ‘no win, no fee’ opbrengst aan BPGL Funding I Limited verschuldigd zijn als je je deelname stopzet (i) na de datum waarop een schikkingsovereenkomst is gesloten met TikTok of (ii) nadat Stichting Take Back Your Privacy is benoemd tot exclusieve belangenbehartiger van een groep waar je in valt.

De TikTok-zaak

Stichting Take Back Your Privacy is met de steun van de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok begonnen.

Over de TikTok-zaak