Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

 • 6 april 2022

  Rolbeslissing: de Rechtbank stelt vast hoe de procedure verder moet gaan. TikTok moet eventuele bezwaren tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter schriftelijk indienen op 6 april 2022.

 • 13 oktober 2021

  Rolbeslissing: Zaak is verwezen naar de rol van 22 februari 2022, opdat gedaagden voldoende tijd hebben om te verschijnen.

 • 8 september 2021

  Rolbeslissing: De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de zaken ingesteld door Stichting Take Back Your Privacy, SOMI en Stichting Massaschade & Consument, gezamenlijk worden behandeld als één zaak. Op 13 oktober 2021 zal de Rechtbank Amsterdam een nadere rolbeslissing geven over het vervolg.

 • 28 juli 2021

  Rolbeslissing: Stichting Massaschade & Consument vraagt om verlenging van de termijn voor het indienen van haar dagvaarding, maar de Rechtbank Amsterdam verleent dit uitstel niet.

 • 31 augustus 2021

  Stichting Take Back Your Privacy daagt TikTok voor de rechter, eist schadevergoeding en staking onrechtmatig handelen.

 • 22 juli 2021

  Autoriteit Persoonsgegevens beboet TikTok voor onbegrijpelijke privacyverklaring.

 • 24 juni 2021

  Brief met uitnodiging tot onderhandelingen naar TikTok

 • 24 juni 2021

  Start TikTok-actie.

 • Begin 2021

  Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond komen overeen samen actie te voeren.

 • 24 februari 2021

  Stichting Take Back Your Privacy wordt formeel opgericht.

 • 30 december 2020

  TikTok Data Claim UK wordt gestart door Anne Longfield (voormalige children’s commissioner for England).

 • 2020

  Onderzoek naar handelswijze TikTok in Nederland, onder meer door op te richten Stichting Take Back Your Privacy.

 • 8 mei 2020

  Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar TikTok.

 • februari 2019

  Amerikaanse autoriteiten beboeten TikTok vanwege het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens van kinderen.

De TikTok-zaak

Stichting Take Back Your Privacy is met de steun van de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok begonnen.

Over de TikTok-zaak