Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

 • 28 juni 2023

  Op 28 juni 2023 zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden. Tijdens deze zitting zal Stichting Take Back Your Privacy motiveren waarom zij ontvankelijk is en als exclusieve belangenbehartiger moet worden aangewezen. Ook de twee andere eisers en TikTok komen aan het woord.

 • 22 februari 2023

  TikTok heeft op 22 februari 2023 drie aktes ingediend. In deze aktes reageert TikTok op de drie aktes van de eisers, waaronder TBYP. Heel in het kort meent TikTok dat geen van de eisers ontvankelijk is. De aktes van alle partijen zullen worden behandeld tijdens een mondelinge behandeling.

 • 21 december 2022

  Stichting Take Back Your Privacy heeft in december een akte ingediend. Hierin heeft zij gemotiveerd waarom de stichting ontvankelijk is en moet worden aangewezen als de exclusieve belangenbehartiger. De andere eisers, SOMI en SMC, hebben ook een akte ingediend. TikTok heeft tot februari om te reageren op deze aktes.

 • 9 november 2022

  Stichting Take Back Your Privacy boekt eerste overwinning in zaak tegen TikTok: de rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om te oordelen over alle vorderingen van de Stichting tegen TikTok. Het verzoek van TikTok tot aanhouding van de procedure is afgewezen. Ook mag TikTok niet nu al hoger beroep instellen tegen het vonnis. Zie hier voor een uitgebreidere update over het vonnis.

 • 10 oktober 2022

  Op 10 oktober 2022 vond de eerste zitting plaats. Aan de orde kwam de vraag of de Nederlandse rechter mag oordelen over de vorderingen tegen TikTok (TBYP vindt van wel) en zo ja, of de zaak niettemin moet worden aangehouden (TBYP vindt van niet). De rechtbank zal hierover op 9 november 2022 beslissen. TBYP vertrouwt erop dat de procedure door zal gaan naar de volgende fase.

 • 1 juni 2022

  Take Back Your Privacy heeft schriftelijk gereageerd op enkele onterecht opgeworpen bezwaren van TikTok over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De Nederlandse rechter heeft in deze zaak de bevoegdheid om over de claims van TBYP te beslissen. Daarnaast bestaat er, anders dan TikTok heeft betoogd, geen reden om de procedure aan te houden. Dit zou onnodige vertraging opleveren.

 • 6 april 2022

  TikTok dient haar preliminaire verweren in met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en, subsidiair, een verzoek tot aanhouding.

 • 6 april 2022

  Rolbeslissing: de Rechtbank stelt vast hoe de procedure verder moet gaan. TikTok moet eventuele bezwaren tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter schriftelijk indienen op 6 april 2022.

 • 13 oktober 2021

  Rolbeslissing: Zaak is verwezen naar de rol van 22 februari 2022, opdat gedaagden voldoende tijd hebben om te verschijnen.

 • 8 september 2021

  Rolbeslissing: De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de zaken ingesteld door Stichting Take Back Your Privacy, SOMI en Stichting Massaschade & Consument, gezamenlijk worden behandeld als één zaak. Op 13 oktober 2021 zal de Rechtbank Amsterdam een nadere rolbeslissing geven over het vervolg.

 • 28 juli 2021

  Rolbeslissing: Stichting Massaschade & Consument vraagt om verlenging van de termijn voor het indienen van haar dagvaarding, maar de Rechtbank Amsterdam verleent dit uitstel niet.

 • 31 augustus 2021

  Stichting Take Back Your Privacy daagt TikTok voor de rechter, eist schadevergoeding en staking onrechtmatig handelen.

 • 22 juli 2021

  Autoriteit Persoonsgegevens beboet TikTok voor onbegrijpelijke privacyverklaring.

 • 24 juni 2021

  Brief met uitnodiging tot onderhandelingen naar TikTok

 • 24 juni 2021

  Start TikTok-actie.

 • Begin 2021

  Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond komen overeen samen actie te voeren.

 • 24 februari 2021

  Stichting Take Back Your Privacy wordt formeel opgericht.

 • 30 december 2020

  TikTok Data Claim UK wordt gestart door Anne Longfield (voormalige children’s commissioner for England).

 • 2020

  Onderzoek naar handelswijze TikTok in Nederland, onder meer door op te richten Stichting Take Back Your Privacy.

 • 8 mei 2020

  Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar TikTok.

 • februari 2019

  Amerikaanse autoriteiten beboeten TikTok vanwege het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens van kinderen.

De TikTok-zaak

Stichting Take Back Your Privacy is met de steun van de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok begonnen.

Over de TikTok-zaak