Dev Site: In Progress

In het nieuws

10 januari 2024

De rechtbank Amsterdam oordeelde woensdag 10 januari 2024 dat Stichting Take Back Your Privacy – ondersteund door de Consumentenbond – exclusief de belangen mag behartigen van Nederlandse kinderen in een massaschadeclaim tegen TikTok. TikTok schendt volgens hen namelijk op grote schaal de privacy van ruim 1,5 miljoen Nederlandse kinderen.

De rechtbank bepaalde dat Take Back Your Privacy het meest geschikt is om de procedure namens 1,5 miljoen Nederlandse kinderen tegen TikTok (als zogenaamde exclusieve belangenbehartiger) te voeren. Een andere eiser in de TikTok-procedure, Stichting Massaschade & Consument, zal exclusief de belangen behartigen van de volwassen TikTok-gebruikers. Take Back Your Privacy zal nu het voortouw nemen in het vervolg van de procedure. Het vonnis betekent ook dat TikTok nu inhoudelijk moet reageren op de verwijten van Take Back Your Privacy.

Collectieve actie

Friederike van der Jagt, voorzitter van Take Back Your Privacy: ‘Wij zijn zeer verheugd over deze uitspraak. De TikTok-zaak gaat nu echt om de inhoud draaien. Het platform moet zich verantwoorden voor schendingen van de privacywetgeving. Wij eisen dat TikTok Nederlandse minderjarige gebruikers een schadevergoeding betaalt voor het illegaal verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het platform verzamelde gegevens verwijderen en zich voortaan aan de wet houden. Nederlandse kinderen moeten in de toekomst veilig gebruik kunnen maken van TikTok.’

Illegaal

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Kinderen en ouders hebben er geen idee van hoezeer TikTok gebruikers in de gaten houdt en welke gegevens het al jaren illegaal verzamelt. Denk aan profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alles wat kinderen doen in de app. Bijvoorbeeld waar ze naar kijken, hoelang en wat ze leuk vinden. TikTok gebruikt deze data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop. Ook stuurt het platform gegevens van kinderen naar het buitenland, onder meer naar China, zonder dat duidelijk is wat er vervolgens met die gegevens gebeurt. Dat moet stoppen.’

Tweede overwinning

Dit is een mooie overwinning in de collectieve actie die de Take Back Your Privacy in 2021 startte met steun van de Consumentenbond. Eerder bepaalde de Nederlandse rechter al bevoegd te zijn om te oordelen over TikTok, ook al is het platform niet in Nederland gevestigd.

Aanmelden nog mogelijk

Consumenten kunnen hun kinderen nog steeds aanmelden voor de TikTok-claim. Dat geldt voor ouders/verzorgers van kinderen in Nederland die TikTok of musical.ly (de voorloper van TikTok) hebben gebruikt sinds 25 mei 2018.

Lees verder:

Meld je gratis aan voor de TikTok-claim
TikTok gedagvaard om schending rechten kinderen