Dev Site: In Progress


De rechtbank oordeelde dat Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) voldoet aan de eisen om een massaschadeclaim te mogen voeren (in juridische termen: TBYP is ontvankelijk), met uitzondering op één punt. Voordat de rechtbank definitief kan oordelen over de ontvankelijkheid van TBYP, zal TBYP haar financieringsovereenkomst met haar financier moeten aanpassen. Hierover zal TBYP op 8 november 2023 een akte indienen, waarna TikTok mag reageren. Daarna zal de rechtbank bovendien oordelen over de vraag wie als exclusieve belangenbehartiger(s) wordt (worden) aangewezen. Dit kan TBYP zijn, SMC en/of SOMI.

Het goede nieuws is dat de zaak nu verder gaat en dat TikTok verantwoording zal moeten afleggen over de privacyschendingen.

De rechtbank Amsterdam zou aanvankelijk op 11 oktober 2023 vonnis wijzen over de ontvankelijkheid van Take Back Your Privacy (TBYP) (en de andere stichtingen) en over de vraag wie als exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen. De rechtbank heeft partijen laten weten dat de vonnisdatum met enkele weken wordt uitgesteld. Zodra TBYP een update ontvangt over de nieuwe vonnisdatum, zal TBYP haar achterban hiervan op de hoogte stellen door een update op haar website te plaatsen.