Dev Site: In Progress

Op 10 januari 2024 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan en TBYP aangewezen als de exclusieve belangenbehartiger voor de Nederlandse kinderen. In deze uitspraak is de rechtbank ook ingegaan op de juridische mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen. TBYP vindt het belangrijk dat TikTok de Nederlandse kinderen volledig compenseert voor de ernstige schendingen van de privacyrechten en consumentenrechten. Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk wordt welke mogelijkheden er in toekomstige zaken zijn om in massaschadeclaimzaken schadevergoeding te vorderen. Daarom heeft TBYP op 9 april 2024 hoger beroep ingesteld om alle mogelijkheden daartoe veilig te stellen. De andere stichtingen, SMC en SOMI, hebben ook hoger beroep ingesteld. De appeldagvaarding is hier te lezen.