Dev Site: In Progress

De Italiaanse mededingingsautoriteit (Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) die zich ook bezighoudt met consumentenbescherming heeft aan TikTok op 14 maart 2024 een boete van EUR 10 miljoen opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat TikTok te weinig heeft gedaan om jongeren te beschermen tegen de gevaarlijke ‘Frans litteken’-challenge. Bij deze challenge worden jongeren uitgedaagd om door te krabben of aan hun wangen te trekken, rode vlekken in hun gezicht te laten verschijnen. TikTok heeft geen adequate maatregelen getroffen om de verspreiding van deze gevaarlijke content te voorkomen en heeft deze content zelfs aanbevolen. Dit levert een oneerlijke handelspraktijk op. Een jaar geleden begon de AGCM het onderzoek naar deze challenge en andere gevaarlijke content, zoals video’s die zelfmoord, zelfbeschadiging en anorexia aanprijzen.

Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) vindt het een positieve ontwikkeling dat nationale en Europese toezichthouders steeds meer onderzoek doen naar de gevaarlijke handelspraktijken door TikTok en TikTok hiervoor bestraffen. De collectieve actie van TBYP tegen TikTok is mede gebaseerd op de oneerlijke handelspraktijken van TikTok en het gebrek aan bescherming dat TikTok biedt aan minderjarigen.

Lees meer:

Op donderdagmiddag 14 maart 2024 zullen voorzitter van TBYP, Friederike van der Jagt en een van de advocaten in de TikTok-zaak, Robert Verburg, deelnemen aan het seminar ‘Privacy en collectieve acties’ van de Universiteit Utrecht. Friederike en Robert zullen spreken over het perspectief van eisers bij het collectief procederen over privacy. Het volledige programma is hier te vinden.